NEZÁVISLÝ KANDIDÁT NA PRIMÁTORA

banner1
banner2
banner3

„Verím, že s troškou pozornosti, pomoci, nezištnosti a bezprostrednosti môžeme pomôcť všetkým ľuďom v zložitej situácii a zmierniť ich každodenné trápenie a ťažkosti.” - Dr. Zoltán Horváth

Volebný Program

Dunajská Streda – hospodárne mesto

 • Zvýšenie angažovanosti miestnych podnikateľov v strategickom rozhodovaní mesta.
 • Vypracovať spoločné stratégie a štúdie, organizovať workshopy, výmena skúseností

 • Zapojenie erudovaných odborníkov do činnosti odborných výborov mesta.
 • Skutočnú, realizovateľnú koncepciu sú schopní vytvoriť len kvalifikovaní odborníci. Z tohto dôvodu je potrebné do činnosti odborných výborov zapojiť ľudí žijúcich v našom meste, ktorí majú praktické znalosti a ktorí vedia priložiť ruku k dielu aj v záujme nášho spoločenstva.

 • Využívanie ekologických a energeticky úsporných riešení pri prevádzkovaní mestských objektov.
 • Začať výmenu všetkých výplňových konštrukcií a tepelnej izolácie na našich verejných budovách, aby sa zvýšila úroveň komfortu týchto budov a zároveň aby sa znížila spotreba energií.

Dunajská Streda – mesto budúcnosti

 • Položenie základov inteligentného mesta „Smart City“
 • Rozvinúť urbanizačné okolie centra mesta a širšieho okolia mesta, vybudovať mesto, v ktorom sa žije lepšie. Podstata Smart city (mesta budúcnosti) je zlepšenie účinnosti chodu mesta.

 • Vytvorenie moderného námestia, súvislej pešej zóny, mestských parkov a podzemných garáží.
 • Vytvoriť moderné HLAVNÉ NÁMESTIE prestavbou námestia pred kostolom a celého okolia, vybudovať súvislú pešiu zónu so zelenými parkmi, podzemným parkovaním.

 • Vytvorenie kultúrneho a turistického centra v centre mesta.
 • Efektívna prevádzka centrálnej kancelárie spoločne s Thermalparkom a turistickými zariadeniami prevádzkovanými v našom meste.

Dunajská Streda – starostlivé mesto

 • Zvýšenie bezpečnosti školských a mestských ihrísk.
 • Preskúmať vybavenosť detských ihrísk (typ a individuálne produkty) z dôvodu bezpečnej prevádzky detských ihrísk

 • Okamžité poskytnutie opatrovateľskej služby pre odkázané osoby, zrušenie poradovníka.
 • Z hľadiska mesta Dunajská Streda nie je dôstojné, že táto služba je viazaná na čakaciu listinu.

 • Vybudovanie bezbariérového mesta.
 • Pre ľudí, ktorí žijú s postihnutím, sú pripútaní na invalidný vozík alebo starších ľudí, ako aj pre tých, ktorí sa pohybujú s detským kočíkom, je potrebné vytvoriť bezbariérové všetky prechody pre chodcov, mestské chodníky a verejné budovy.