• Home
 • Dunaszerdahely – az aktív és gondoskodó XXI. századi város

Dunaszerdahely – az aktív és gondoskodó XXI. századi város

Dunaszerdahely, a gazdaságos város

 

A város regionális szerepének erősítése és bővítése
 • Egy idegenforgalmi központ létrehozása az önkormányzatok közötti turisztikai együttműködés erősítésére
 • Kiadványok készítése a régióban működő turisztikai létesítmények, szállók, éttermek, kerékpárutak, kerékpárbarát útvonalak, idegenforgalmi látványosságok megjelölésével
 • Naprakész tájékoztatás a régióban zajló kultúrprogramokról
 • Regionális pályázati lehetőségek feltérképezése, pályázati anyagok közös elkészítése

 

A helyi vállalkozók szerepvállalásának erősítése a város stratégiai döntéshozatalában
 • Közös stratégiák és tanulmányok kidolgozása, workshopok, tapasztalatcserék szervezése

 

A városi szakbizottságok megfelelő szakemberekkel való bővítése
 • Valódi, megvalósítható koncepciót csak a jól képzett szakemberek tudnak alkotni. Ezért a szakbizottságok tevékenységébe a városunkban élő, gyakorlati tudás birtokában lévő embereket kell bevonni, akik a közösségért is tudnak tevékenykedni.

 

Munkahelyteremtés a városi beruházások felélénkítése révén

 

A városi tulajdonú vállalatok tevékenységi körének folyamatos bővítése és vagyonuk céltudatos növelése

 

Környezetkímélő és energiatakarékos megoldások bevonása a városi épületek üzemeltetésébe
 • Elindítani az összes nyílászáró cseréjét és hőszigetelését középületeinken, hogy növekedjen az épület komfortfokozata, és egyben csökkenjen energiafelhasználása.
 • Átértékelni az egyes középületek fűtés- és hűtés-technológiáját
 • Felújítani a városi művelődési központ légtechnikai berendezését

 

Hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek széleskörű kihasználása

 

Dunaszerdahely, a jövő városa

 

Az okos város (Smart City) alapjainak lerakása
 • Egy várost akkor nevezünk „okosnak”, ha az emberi tőkében, valamint a modern információs és kommunikációs infrastruktúrában történő befektetés ösztönzi és hajtja a fenntartható gazdasági fejlődést és növeli még tovább az életszínvonalat – miközben a természeti erőforrásokat bölcsen kezeli (smarter Cities)
 • A belváros és ezen túlmenően a város környéke–urbanizálódó térség fejlesztése, élhetőbb város kialakítása. Smart city (a jövő városa) lényege, hogy javítsa a város működésének hatékonyságát.

 

Korszerű városi főtér, összefüggő sétány, zöldparkok és földalatti parkolók kialakítása
 • Modern, városi FŐTÉR kialakítása a templomtér és környéke átépítésével, összefüggő sétány létrehozása zöld parkokkal, földalatti parkolóval

 

Szabadidőparkok funkcionális fejlesztése
 • Az állomási park szabadidőparkká való átalakítása
 • SIKABONYI SZABADIDŐPARK létrehozása 2ha területen zöldterületekkel, élményparkkal, kutyafuttatóval, szabadtéri sportolási lehetőségekkel, kinti rendezvények és kulturális programok szervezésére minden korosztály számára.

 

További zöldövezetek kialakítása a lakótelepeken, illetve Sikabonyban és Ollétejeden

 

Belvárosi kulturális és idegenforgalmi központ létrehozása
 • Egy központi iroda hathatós működése a Thermalparkkal és a városban működő idegenforgalmi létesítményekkel
 • Turistakalauz, helységismertető, gyalogos és kerékpáros túraútvonalak, többnyelvű tájékoztatás

 

Az utak és a parkolók fejlesztése, a közvilágítás rendszerének modernizálása

 

Dunaszerdahely, a közérthető kommunikáció képviselője

 

Hatékonyabb kapcsolat kialakítása a polgárok és a város dolgozói közt

 

Elektronikus ügyintézés folyamatos fejlesztése

 

A városi média reformjának folytatás, a városi televízió regionális adóvá tétele
 • az önkormányzat egyik feladata a naprakész, pontos, hiteles tájékoztatás minimum a városban zajló fontosabb dolgokról. Erre különös figyelmet kell fordítani.
 • Az emberek hálásak a tájékoztatásért: illik elmagyarázni mi a helyzet, mi miért történik.

 

A közbiztonság erősítése, nyugodt város-érzet kialakítás a városi rendőrség funkcionális fejlesztése által

 

Dunaszerdahely, az ésszerű közlekedés városa

 

A közlekedési feltételek modernizálása, szem előtt tartva a közlekedők biztonságát
 • A külvárosi utak, kereszteződések korszerűsítése, a belvárosi Főút tehermentesítése céljából
 • Átjárhatóbbá tenni a Vasút utcát szélesítéssel, egy új körforgalom létrehozásával a vasútállomás előtt
 • Az északi lakótelep közúttal való átkötése a Kisudvarnoki úttal
 • A Galántai út szélesítése letérősávokkal a bővülő városhatárig megyei segítséggel
 • Pl. a Sikabonyi utca, Ady utca és további utcák felületének felújítása
 • Mobiltelefonos parkolási rendszer megalapozása, helytájékoztatási információval feltöltve a fizetős helyeken
 • Megduplázni a vasútnál lévő személyautó parkoló helyek számát
 • A közlekedési feltételek modernizálása az időfelhasználás, útigények, csomópontok, kihasználtsági fok és közlekedésbiztonság szempontjából

 

A meglévő kerékpárutak bővítése, összefüggő kerékpárutak építése
 • A belvárosi kerékpárutak összekötése a kisudvarnoki és a nagyudvarnoki kerékpárutakkal
 • A Pódafai út valamint a Nagyabonyi út melletti kerékpárút megépítése munkahely megközelítés céljából a helyi vállalkozók bevonásával
 • Gyalogos és kerékpárút kiépítése a Czibók utcában
 • A Karcsai úti kerékpárút felújítása
 • Az Ady utca melletti kerékpárút kiépítése

 

További körforgalmak kialakítása
 • Körforgalom építése a sikabonyi temetőnél (Kertész utca és a Nagyabonyi utca kereszteződése)
 • Átjárhatóbb, számlálóval ellátott, digitalizált kereszteződés létrehozása a dunaszerdahelyi temetőnél (Kisudvarnoki út és a Gyurcsó István utca kereszteződése)

 

Hiányzó járdák megépítése, a létezők karbantartása
 • Városunk összes járdájának állapotfelmérését, ill. a járdával kapcsolatos igények feltérképezését követően a javítási és építési munkálatok elvégzése
 • Pl. járda építése a Szabó Gyula utca hiányzó szakaszain

 

A lakótelepek parkolási lehetőségeinek bővítése
 • A lakótelepi parkolók rendszerének működőképességének felállítása, pl. lakóhellyel rendelkező magánszemélyek bérlete, általános havi bérletek, első személygépkocsi-tulajdonos bérlete

 

Dunaszerdahely, a törődő város

 

Az egészségtudatos életszemléletet széleskörű megismertetése felvilágosító előadássorozat szervezésével, preventív orvosi kivizsgálások fontosságának tudatosítása

 

Hátrányos helyzetű családok és nagycsaládosok támogatása

 

Az óvodai, iskolai és városi játszóterek biztonságossá tétele
 • Homokozók lefedése – macskák távoltartása
 • A játszótéri eszközök (típus és egyedi termékek) felülvizsgálata a játszóterek biztonságos üzemeltetéséhez

 

Időskorúak aktív szociális és közösségi életének bővítése
 • Az időskori foglalkozások egyik fontos célja a demencia elleni prevenció, az idősebbek szellemi frissességének karbantartása. Ezek a tréningek az agy kognitív funkcióinak megtartására összpontosítanak. A tréningek csoportos foglakozásokként zajlanak megfelelő szakemberek vezetésével rendszeresített időbeosztás szerint. A tréningek tartalmazzák az információ tárolásának technikáikat, összpontosítási feladatokat, figyelmi és érzékszervi észlelési, valamint logikai feladatokat.
 • A fizikai állapot karbantartása érdekében időskorúak számára alkalmas speciális tornafoglalkozások tartása. Az életkor előrehaladtával is fontos, hogy a rendszeres testmozgás része legyen a mindennapoknak.
 • Minden nyugdíjas lakoshoz el fogjuk juttatni azt a viselkedési kisokost, melynek betartásával megelőzhető egy esetleges személyük vagy vagyonuk elleni támadás.

 

Defibrillátor kihelyezése minden városi intézménybe

 

Az ápolószolgálatra jogosultak azonnali kiszolgálása, a várólista megszüntetése
 • Az ápolószolgálat célja, hogy az egyedül, család nélkül élő idős ember vagy családtag a saját otthonában, biztonságban élhesse mindennapjait. Fontos feladat a további betegséges és a szociális problémák megelőzése, a meglévők kezelése. A megszokott otthoni környezetben elvégzett ápolási feladatok által rövidül az ápolási, gyógyulási idő, ill. élhetőbbé válik az idős ember élete. Egyre több az egyedül élő idős ember, akik teljes mértékben felügyelet nélkül vannak, szükségük lenne vagy előreláthatólag szükségük lesz az ápolószolgálatra. Nem mindenki tudja megfizetni, vagy nem is szeretne az idősek otthonába beköltözni.
 • Dunaszerdahely városhoz nem méltó, hogy ez a szolgáltatás várólistás legyen.
 • Új alapokon működő, megújult szemlélettel ápolószolgálat megteremtése a cél, ami értelemszerűen az ápolók számának növelését, fokozottabb anyagi megbecsülését vonja maga után. Ezzel elkerülhetővé válik, hogy az ápolók munkaidejükben több klienset legyenek kénytelenek ellátni, ill. az, hogy szombat és vasárnap se maradjon egyetlen rászoruló ellátás nélkül.

 

Szociális taxi intézményének létrehozása
 • A szociális taxi szolgáltatást azon súlyos és maradandó egészségkárosult lakosok számára hoznánk létre, akik állandó vagy átmeneti lakhelye Dunaszerdahelyen van, és egyéni szállításra vannak utalva, ill. az egészségi állapotuk a mozgáskorlátozottság és tájékozódási zavarok miatt rossz. A szociális taxi intézményét kihasználhatják megfelelő keretek között az idősek is, akik orvoshoz, kórházba vagy akár a nyugdíjas klub foglalkozásaira szeretnének eljutni. Ezek az időpontok néhány héttel korábban ismertek, így időben szervezhető és rendelhető a szociális taxi. Adott esetben a szociális taxi nem csupán egy célt szolgált, de határozott előnyt élveznének az egészségügyileg rászorulók az egészségügyi intézménybe való eljutáshoz. A szociális taxi által nyújtott szolgáltatás költségtérítésének mértékét és módját önkormányzati képviselő-testület rendeletben szükséges meghatározni.

 

Akadálymentes város megteremtése
 • A fogyatékkal, kerekesszékkel élők vagy idős emberek, valamint babakocsival közlekedők számára akadálymentesíteni az összes gyalogátkelőt, városi járdát és középületet.

 

Fogyatékkal élők védett műhelyének létrehozása

 

Siketnéma polgártársaink ügyintézésének könnyítése jeltolmács segítségével

 

Meleg ebéd napi szintű házhozszállítása az arra jogosult, mozgásukban korlátozottak számára

 

A városi Szociális Szolgáltatások Központja működésének korszerűsítése

 

A közmunkaprogram hatékonyabbá tétele

 

Kutyafuttatók és kutyamenhely kiépítése

 

 

Dunaszerdahely, a környezettudatos város

 

Tiszta lakókörnyezet, vonzó turistaváros

 

A szeparált hulladék mennyiségének és tisztaságának növelése

 

Kiemelt figyelem fordítása a szelektív hulladékgyűjtésre, városi gyűjtőudvar hathatós működtetése
 • Komposztálóval ellátott zöldudvar létrehozása

 

Városszerte intelligens hulladékgyűjtők elhelyezése

 

Az elektromos autók használatának támogatása
 • Támogatni az elektromos autók használatát az autó forgalmazókkal karöltve, töltőállomások helyének megteremtése
 • Az elektromos autók ingyenesen parkolási lehetőségének megteremtése

 

Elektromos autóbuszok bevonása a városi tömegközlekedésbe

 

A kerékpárok megosztott használata (bikesharing)

 

Dunaszerdahely, a jó példa

 

Egy élettel teli, folyamatosan pezsgő város megteremtése

 

A város regionális szerepének erősítése a helyi fesztiválok fokozott támogatásával

 

Civil szféra erősítése, átfogó civil koncepció megalkotása az önkormányzati és civil együttműködés lehetőségeiről

 

A Dunaszerdahelyen működő civil szervezetek közös jótékonysági fesztiváljának létrehozása

 

Aktuális rendezvénynaptár és turistakalauz létrehozása

 

A városi művelődési ház átfogó felújítása, a színpadtechnika digitalizálása, egy többfunkciós terem kialakítása

 

A dunaszerdahelyi kőszínház létrehozásának támogatása

 

Az óvodák és iskolák korszerűsítése, digitális oktatóeszközök biztosítása

 

A városi iskolakonyhák, valamint étkezdék felújítása a Gastro DS Kft. alapelveit követve
 • Az elmúlt években kidolgozott stratégiai terv alapelvei szerint:
 • A Szabó Gyula Alapiskola példáját követve átépíteni a Jilemnicky Alapiskola étkezdéjét és konyháját
 • A Komensky utcai és a Smetana ligeti Alapiskolában megoldani az ételkiadókat technológiailag és sotwerileg
 • Bevezetni a Vámbéry Ármin alapiskolában a digitális ebédjegyrendszert
 • Realizálni a központi konyhát az Október utcai óvodában
 • Megoldani a további 8 óvoda ételkiadó technológiáját
 • Lehetőség szerint az étkezdék modernizálása, közösségi téré való átépítése
 • Ezt a tervezetet befolyásolhatja a jelenleg a szlovák parlament előtt lévő törvénytervezet, miszerint az óvoda utolsó és az általános iskolák összes évfolyamában ingyen ebédet kellene az önkormányzatoknak biztosítania minden gyermeknek. Ebben az esetben a törvény jóváhagyását követően valószínűsíthető, hogy az általános iskolában megnövekedik az iskolában ebédelő gyermekek száma, ezért elképzelhető, hogy a beruházási sorrendet módosítani szükséges, kielégítve ezzel a kapacitásbeli igényt.

 

A fogyatékkal élő gyermekek oktatásának támogatása intézményi kereteken belül
 • Minden gyermeknek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, fejlesztésben, oktatásban részesüljön és azt a saját anyanyelvén tehesse.
 • Dunaszerdahelyen olyan városi fenntartású óvodai csoport, csoportok létrehozására lenne szükség, ahol a különböző zavarral (ADHD, figyelmi- vagy magatartásszabályozási zavar, autizmus…) élő óvodáskorú gyermekek fejlesztését speciális módszerekkel, gyógypedagógiai végzettséggel rendelkező pedagógusok látnák el.
 • Dunaszerdahely város kilenc óvodát üzemeltet, melyekben összesen 39 csoport működik.
 • Szinte minden csoportban található sajátos nevelési igényű gyermek. Ezek a gyermekek több segítségre szorulnak, sok esetben, bizonyos helyzetekben teljesítményük alacsonyabb, mint hasonló korú társaiké. A csoportok magas létszáma (24fő) zavaró tényező lehet a sajátos nevelési igényű gyermekek számára. Az óvópedagógusok nem rendelkeznek gyógypedagógiai képesítéssel, ami szintén hátrányt jelent a különböző zavarral élő gyermek fejlesztésében.
 • Ezeket a csoportokat a már meglévő óvoda egyikében ajánlatos létrehozni, mert így integráltan, de mégis együtt fejlődhetnének kortársaikkal. Alacsonyabb létszámú csoportban, megfelelő képesítéssel rendelkező pedagógus sokkal jobb eredményeket érhetne el a gyermekek fejlesztésében. Ez nagyon nagy segítség lenne a sajátos nevelési igényű gyermekek számára.

 

DS- tourist trail – a város látványosságait összekötő turistaútvonal kijelölése
 • DS tourist-trail – sétálja körbe Dunaszerdahely látnivalóit, történelmi nevezetességeit, legszebb épületeit és helyeit
 • DS tourist-trail kiadvány megjelentetése az egyes állomáshelyek rövid leírását tartalmazza négy nyelven, magyarul, szlovákul, angolul és németül. A javasolt útvonalat térkép jelölné, amit a könnyebb nyomonkövethetőség kedvéért a valóságban is jelölőábrák kísérnék.
 • Az útvonal egyes állomáshelyein interaktív információs pontok kerülnének kihelyezve, melyek minden fontosabb tudnivalót tartalmaznának az adott látványosságról.
 • A turistákon kívül Dunaszerdahely felnövekvő generációi számára is hasznos lehet
 • Az iskolai oktatásban a hon- és helyismeret, valamint a történelem oktatásba is be lehet vonni.
 • A teljesség igénye nélkül, ill. nem sorrendben az alábbi állomáshelyeket tartalmazná:
  • Thermálpark
  • Városháza, 56-os szobor
  • Katolikus templom és Vámbéry-tér
  • 1848-as emlékmű
  • Zsidó emlékmű a Jehuda Aszád téren
  • Evangélikus templom
  • Zsidó imaház a Bacsák utcában
  • Református templom
  • Csallóközi Múzeum
  • Szent István tér – háborús emlékmű és Szent István szobor
  • MOL aréna
  • Szabadidőpark, kitelepített magyarok, kopjafa
  • Kisudvarnoki úti temető régi sírjai
  • Vermes Villa
  • Zsidó temető
  • Sikabonyi Kultúrház, játszótér
  • Mindenszentek templom
  • Katonatemető
  • Járásbíróság
  • Rózsakert
  • Állomási park, I. és II. világháborús katonahősök emlékműve
  • Roma holokauszt emlékmű

 

A Thermalpark aktív vízfelületének és campingrészének bővítése
 • Egy új úszómedence megépítése a sportolók és a sportkedvelők részére
 • Több egészéves turisztikai lehetőség a camping fejlesztése vagy turistaházak kialakítása révén

 

Testvérvárosi kapcsolatok erősítése
 • Diákutazási programok létrehozása a testvérvárosokkal
 • Kultúrcsoportok, sportszervezetek átfedése tesvérvárosi rendezvényeken

 

Dunaszerdahely, az aktív élet színtere 

 

A lakosság sportolásra való ösztönzése egy városi sportkoncepció kidolgozásának segítségével
 • Az elmúlt négy évben sajnos nem került kidolgozásra a város rövid és hosszú távra meghatározott sportkoncepciója. Ezt mindenképpen pótolni szükséges, mert egy város életében meghatározó szerepet kell, hogy jelentsen lakosságának sportolási lehetőségeinek biztosítása.

 

A rendszeres sportolás lehetőségeinek megteremtése
 • Közös sportrendezvények szervezése civil csoportokkal sportolni vágyó dunaszerdahelyieknek
 • A sportoló polgárok és önkormányzat közötti együttműködés erősítése a sport területén

 

A sportszervezetek és a szabadidőközpontok támogatási rendszerének újragondolása
 • Minden évben a befolyt részadókból egy előre kiszámítható százalékos összeg legyen az alap, amely elosztásra kerül egy előre felállított kritérium alapján. Ezzel megszüntetni az ad hoc rendszert.

 

Többfunkciós sportközpont feltételeinek megteremtése, kialakításának segítése
 • Örvendetes tényként kezeljük, hogy sportcsarnokunk kinőtte magát, hála az egyre több sportolni vágyó gyermeknek, felnőttnek, ennek köszönhetően infrastrukturális hiánnyal küzd városunk; szükséges a sportolásra alkalmas termek számának növelése, egy multifunkcionális sportközpont megépítése.
 • Pályázati anyagok, projektek elkészítése többpályás, minimum 2 ezer nézőteres sportközpontra. Konzultációs folyamatok elindítása országos, megyei támogatások bebiztosítása céljából.

 

Aktív szerepvállalás a város megyei fenntartású uszodájának modernizálásában
 • Szakemberek szerint egy olyan sport létezik, melyet, ha gyermekkorunk óta űzünk, az a sporttal szembeni viszonyunkat pozitívan befolyásolja. Ez pedig az úszás. Emiatt is szükséges, hogy a vidékfejlesztési iskolában működő uszoda felújítsa és működtetése ne csak iskola és megyei, hanem városi érdek is legyen, hogy megvalósíthassunk egy óvodai úszásoktatás programot. Az úszásoktatás célja többek között az lenne, hogy minden gyermek egy úszásnemben vízbiztos úszástudást sajátítson el.
 • Emellett az is fontos, hogy a szerdahelyi polgároknak ne kelljen más városban eljárniuk, ha úszni kívánnak. Közös összefogással városi szerepvállalással az uszoda városi sportuszodává fejlesztése a cél.
 • Ezzel feliratkozhatnánk azon városok listájára, ahol a városi sportuszoda léte természetes.

 

Minden gyermek tanuljon meg úszni! Az iskolai úszásoktatási program kibővítése
 • Szakemberek szerint egy olyan sport létezik, melyet, ha gyermekkorunk óta űzünk, az a sporttal szembeni viszonyunkat pozitívan befolyásolja. Ez pedig az úszás. Emiatt is szükséges, hogy a vidékfejlesztési iskolában működő uszoda felújítsa és működtetése ne csak iskola és megyei, hanem városi érdek is legyen, hogy megvalósíthassunk egy óvodai úszásoktatás programot. Az úszásoktatás célja többek között az lenne, hogy minden gyermek egy úszásnemben vízbiztos úszástudást sajátítson el.
 • Emellett az is fontos, hogy a szerdahelyi polgároknak ne kelljen más városban eljárniuk, ha úszni kívánnak. Közös összefogással városi szerepvállalással az uszoda városi sportuszodává fejlesztése a cél.
 • Ezzel feliratkozhatnánk azon városok listájára, ahol a városi sportuszoda léte természetes.

 

A női és a férfi kézilabda klub egyesítése