Aktuality

Választások utáni gondolatok

Nem Tudni, Mi Lesz Az Iskolakonyhákkal, De Az Tuti, Hogy Reformra Készülnek Dunaszerdahelyen

Annyi biztos, hogy feláll egy bizottság, amely megvizsgálja a dunaszerdahelyi önkormányzat által fenntartott iskolák és óvodák étkezdéinek állapotát.

Tovább

Okos, Törődő, Környezettudatos Dunaszerdahelyben Gondolkodik Horváth Zoltán

Egy hónappal a választások előtt bemutatta részletes programját Horváth Zoltán, aki alpolgármesteri pozícióból indul a város vezetőjének címéért Dunaszerdahelyen Hájos Zoltánnal szemben, három másik jelölttel együtt

Tovább

Volebný Program

Dunajská Streda – mesto budúcnosti

 • Položenie základov inteligentného mesta „Smart City“
 • Vytvorenie moderného námestia, súvislej pešej zóny, mestských parkov a podzemných garáží.
 • Funkčný rozvoj voľnočasových areálov.
 • Výsadba ďalších zelených plôch na sídliskách a v mestských častiach Malé Blahovo a Mliečany.
 • Vytvorenie kultúrneho a turistického centra v centre mesta.
 • Výstavba ciest a parkovísk, modernizácia systému verejného osvetlenia.

Dunajská Streda – dobrý príklad

 • Vybudovanie vibrujúceho mesta plného života.
 • Posilnenie regionálnej pozície mesta pomocou zvýšenej podpory miestnych festivalov.
 • Posilnenie občianskej sféry, vytvorenie komplexnej občianskej stratégie pre spoluprácu samosprávy a občianskej sféry.
 • Založenie charitatívneho festivalu dunajskostredských občianskych združení.
 • Zostavenie kalendára aktuálnych podujatí a turistického sprievodcu.
 • Komplexná renovácia mestského kultúrneho strediska, digitalizácia scénickej techniky a vytvorenie multifunkčného priestoru.
 • Podporovanie založenia dunajskostredského kamenného divadla.
 • Modernizácia predškolských a školských zariadení, zabezpečenie digitálnych učebných pomôcok.
 • Renovácia školských jedální a stravovacích zariadení v meste v súlade s princípmi spoločnosti Gastro DS s.r.o..
 • Podpora inštitucionálneho vzdelávania detí so zdravotným postihnutím.
 • Vyznačenie turistického chodníka spájajúceho pamätihodnosti a atrakcie mesta – DS – Tourist Trail.
 • Zväčšenie aktívnej vodnej plochy a rozlohy kempingu Thermalparku.
 • Zintenzívnenie kontaktov s partnerskými mestami.

Dunajská Streda – mesto efektívnej komunikácie

 • Efektívnejšie nadväzovanie kontaktov medzi obyvateľmi a zamestnancami mesta.
 • Priebežný rozvoj možností využívania elektronických služieb mesta.
 • Pokračovanie reformy mestského média, rozšírenie pôsobnosti mestskej televízie na regionálne médium.
 • Zvýšenie verejnej bezpečnosti, vytvorenie pokojnej atmosféry v meste prostredníctvom funkčného rozvoja mestskej polície.